Konular

 • Akılcı antibiyotik kullanımı
 • Acil ve Yoğun Bakım Ünitelerinde kritik hasta ve yakınlarının psikososyal yönetimi
 • Antiviraller
 • Aşı ve enfeksiyon hastalıklarında farmakoekonomi
 • Aşılama; ergen-erişkin-sağlık çalışanı
 • Aşılamada yenilikler, yeni aşılar
 • Aşı takvimi (Ulusal Aşı Takvimi) dışı aşılar; kime, ne zaman, nasıl?
 • Ateşli hastanın yönetimi (çocuk ve erişkin)
 • Cerrahi enfeksiyonlar
 • Cerrahi profilaksi
 • Covid 19 ve salgınlar
 • Dezenfeksiyon/antisepsi/sterilizasyon uygulamaları ve sorunlar
 • Antibiyotik direncinde yeni ne var?
 • Gebede enfeksiyon ve yönetimi
 • Hastane enfeksiyonları
 • Hekimlik ve hukuki sorunlar; sık rastlanan sorunlara çözüm önerileri
 • HIV pozitif erişkin-gebe-çocukta değerlendirme- hasta yönetimi
 • İmmunsupresif tedavi alanlarda enfeksiyon değerlendirmesi
 • Enfeksiyon hastalıklarında alternatif ve komplemanter tedaviler
 • Enfeksiyon yönetiminde laboratuvarın akılcı kullanımı
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları (çocuk ve erişkin)
 • Mikrobiyota
 • Sepsis 2022
 • Solunum yolu enfeksiyonları
 • Şant enfeksiyonları
 • Ulusal antimikrobiyal direnç verileri ve politika yönetimi
 • Yatak başı/hızlı tanı yöntemleri
 • Yoğun Bakım Ünitelerinde cerrahi operasyon sonrası beslenme