Kurullar

Onursal Başkan

Prof. Dr. Kurtuluş TÖRECİ

Kongre Başkanları

Prof. Dr. Esin ŞENOL
Prof. Dr. Anıl Aktaş TAPISIZ

Kongre Sekreterleri

Prof. Dr. Sebahat AKSARAY
Prof. Dr. Tutku SOYER

Ankem Derneği Yönetim Kurulu

BAŞKAN
Prof. Dr. Bülent GÜRLER
BAŞKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Halit ÖZSÜT
GENEL SEKRETER
Prof. Dr. Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
SAYMAN
Prof. Dr. Derya AYDIN
ÜYELER
Prof. Dr. Volkan KORTEN
Prof. Dr. Tansu SALMAN
Prof. Dr. Ayper SOMER
Prof. Dr. Ahmet DİNÇÇAĞ
Prof. Dr. Sercan ULUSOY

Düzenleme Kurulu

Murat AKOVA
Semih BASKAN
Ahmet DİNÇÇAĞ
Bülent GÜRLER
Nezahat GÜRLER
Emin KANSU
Volkan KORTEN
Halit ÖZSÜT
Recep ÖZTÜRK
Nuran SALMAN
Tansu SALMAN
Ayper SOMER
Fehmi TABAK
Sercan ULUSOY
Serhat ÜNAL

Bilimsel Danışma Kurulu

Halis AKALIN
Emin Sami ARISOY
Yılmaz BAŞAR
Mehmet CEYHAN
Ener Çağrı DİNLEYİCİ
Rıza DURMAZ
Özgen ESER
Zeynep GÜLAY
Dolunay GÜLMEZ
Gülşen HASÇELİK
Ateş KARA
Çiğdem KAYACAN
Esra KOÇOĞLU
İftihar KÖKSAL
Kaya KÖKSALAN
Zafer KURUGÖL
Ali MERT
Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Betigül ÖNGEN
Oğuz Reşat SİPAHİ
Mustafa TİRELİ

Bilimsel ve Düzenleme Kurulu Sıralaması Soyadına Göre Yapılmıştır.