Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderme İçin Son Tarih : 4 Eylül 2022


Bildiri Gönderimi için tıklayınız..

Burs Bilgilendirme
Bildiri sisteminde bildiri gönderimi esnasında burs talebinde bulunan katılımcılarımıza destek olmak amacıyla burs değerlendirmesi yapılacaktır. Burs içeriği konaklama olarak sunulmaktadır. Kayıt ücreti bursa dahil değildir. Başvuru sonuçları değerlendirme sonrası mail adreslerine iletilecektir.

Kongrede bildiri sunumu Poster Bildiri ve Sözel Bildiri şeklinde olacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir. Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 23 Eylül 2022 tarihine kadar Online Sistem aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir. Bildiri Gönderimi ile ilgili sorularınız için lütfen Organizasyon Sekretaryasına başvurunuz.

Değerlendirme sonrası bildirisi kabul edilen yazarlar isterlerse kabul edilen bildirilerinin Kongre Kitapçığında tam metin olarak yer alması için sistem üzerinden “tam metin” gönderebilecektir.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) en geç 10 Ekim 2022 tarihinde başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiriler kongre dijital kitabında yayınlanacaktır.

Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt Formu” kısmına bakınız. Özetlerin kongre dijital kitabında yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.

 

Özet Yazım ve Gönderim Kuralları
 • Gönderilecek özet bildirilerin kongre başlıkları ile ilgili olması gerekmektedir.
 • Özet bildirinin içeriği yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
 • Bildiri özetleri sunum başlığını, yazar ve yardımcı araştırmacı bilgileri ile e-posta adreslerini içermelidir.
 • Bildiri özetleri kurallara uygun olmalı ve Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular, Sonuç ve Tartışma bölümlerini içermelidir.
 • Özetin tamamı başlık, yazarın ad ve adresleri hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir. Özetler Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Bildiri sahibinin bildiri özetini bilimsel ve türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluğunu kontrol ederek göndermesi uygun olacaktır.
 • Sözlü bildirilerin sunum süresi kabul mektupları ile iletilecektir.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalı ve yazar/yazarların çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.
Dijital Poster Teknik Özellikleri:
 • Şablona göre gerekli alanların doldurulması mecburidir.
 • JPEG uzantılı Power Point dosyasını 17 Ekim 2022 tarihine kadar faika.yapici@burkon.com adresine gönderilmelidir.
 
E-Poster Şablonunu İndirmek İçin Tıklayınız...

Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
 • Bildirilerin yayınlanması için belirtilen kayıt tarihine kadar kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 300 kelimeyi geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular, Sonuç ve Tartışma olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • 37. Ankem Kongresi’nde bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca bildiri özeti gönderim sisteminden de sonuçları takip edebilirsiniz.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Ek yardım için "444 9 443" veya "0 (224) 233 40 00" nolu telefonu arayabilirsiniz.