Bilimsel Program

PDF olarak indir
26 Ekim 2022 - ÇARŞAMBA
Manolya Salonu
14:00 - 16:30 Giriş ve Kayıt İşlemleri
16:30 - 16:45 Açılış Konuşmaları
16:45 - 18:15 Ankem Meydanı
COVID-19 Pandemisinde Salgın ve Kadın

Oturum Başkanı: Esin Şenol

Konuşmacılar:
Tuluhan Tekelioğlu
Berna Arda
18:15 - 19:15 Enver Tali Çetin Konferansı
Sinema ve Salgınlar

Oturum Başkanı: Bülent Gürler

Konuşmacı:
Sebahat Aksaray
19:15 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 - 22:00 Konferans 1
Yeşeren Umutlar, Yıkılan Hayaller

Oturum Başkanı: Tansu Salman

Konuşmacı:
Semih Baskan
27 Ekim 2022 - PERŞEMBE
Zakkum Salonu
08:00 - 08:45 Kahvaltılı Oturum 1
Antibiyotik İlişkili İshal Önlemi ve Yönetimi

Selçuk Özger
08:45 - 09:00 Kahve Arası
Manolya Salonu
09:00 - 09:45 Konferans 2
Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Oturum Başkanı: Volkan Korten

Konuşmacı:
Halis Akalın
09:45 - 10:30 Konferans 3
COVID-19 Pandemisinde Hastane Enfeksiyonlarının Değişen Epidemiyolojisi

Oturum Başkanı: Esin Şenol

Konuşmacı:
Alpay Azap
10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:30 Konferans 4
Çocuklarda Ulusal Takvim Dışı Aşılar

Oturum Başkanı: Mustafa Hacımustafaoğlu

Konuşmacı:
Ergin Çiftçi
11:30 - 12:30 Panel 1
COVID-19 Aşı Uygulamalarında Gerçek Yaşam Deneyimi

Oturum Başkanı: Mehmet Ceyhan

Konuşmacılar:
Erişkin: Esin Şenol
Çocuk: Mehmet Ceyhan
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
Manolya Salonu Zeytin Salonu
13:30 - 15:00 Panel 2
COVID-19 Pandemisinde Akılcı Antimikrobiyal Kullanımı ve Direnç Sorunu

Oturum Başkanı: Sercan Ulusoy

Konuşmacılar:
Antibakteriyel Kullanımı: Yeşim Taşova
Antiviral Kullanımı: Yaşar Bayındır
Antifungal Kullanımı: Zekaver Odabaşı
Panel 3
DAS Oturumu - Sağlık Kuruluşlarında Neler Oluyor?

Oturum Başkanları: Bülent Gürler, Duygu Perçin

Konuşmacılar:
Hastanelerde Tedarik Problemi; Nereden Nereye Gidiyoruz?
Semih Baskan

Ameliyathanenin Pamukları
Duygu Perçin

Tek Kullanımlık Tıbbi Cihazlar; Yine, Yeni, Yeniden
Nefise Öztoprak
15:00 - 16:00 Mini Panel 1
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Antimikrobiyal Direnç

Oturum Başkanı: Tansu Salman

Konuşmacılar:
Klinik Tanı ve Tedavi Yaklaşımları: Ali Ergen
Laboratuvar Tanısında Yenilikler: O. Cem Aktepe
Antimikrobiyal Direnç: Pınar Zarakolu
Mini Panel 2
Olgu Örnekleri ile Yara Yönetimi

Oturum Başkanı: Tutku Soyer

Konuşmacılar:
Cerrahi Bakışı ile Kronik Yaranın Tanı ve Tedavisi
Hakan Uncu

Kronik Yarada Enfeksiyon, Biyofilm ve Doğru Antibiyotik Kullanımı
Esin Şenol
16:00 - 16:15 KAHVE ARASI
16:15 - 17:15 Panel 4
Antimikrobiyal Dirence Klinik ve Laboratuvar Bakış

Oturum Başkanı: Sebahat Aksaray

Konuşmacılar:
Klinik: Selçuk Özger
Laboratuvar: Özgen Eser
Panel 5
Yoğun Bakımlarda Enfeksiyon Kontrolü

Oturum Başkanları: Solmaz Çelebi, Yeşim Yıldız

Konuşmacılar:
Çocukta: Solmaz Çelebi
Erişkinde: Yeşim Yıldız
17:15 - 18:15 Sözel Bildiri Oturumu 1

Oturum Başkanları: Nezahat Gürler, Mustafa Tireli, Dolunay Gülmez

Pantotenik Asitli Nanopartikül Lipozomal Ozon Solüsyonları Vajinit Tedavisinde Bir Yer Bulabilir mi?
Perihan Erkan Alkan

Merkezimizde Seftazidim-Avibaktam Deneyimi
Merve Aytekin

SARS-CoV-2'nin Neden Olduğu Ağır Pnömonisi Olan Çocuklarda Metilprednizolon Kullanımı
Sare İlbay

Kronik Granülomatöz Hastalık: Tanıda ve Takipte Dikkat Edilmesi Gereken Enfeksiyöz Komplikasyonlar
Asuman Demirbuğa

Sağlıklı ve Diyabetik Hamilelerde İdrarın Bakteriyolojik İncelenmesi
Nilgün Kansak

Yoğun Bakım Hastalarından İzole Edilen Karbapenem Dirençli P. Aeruginosa İzolatlarında Yüksek Düzey Seftazidim-Avibaktam Direnci
Nilgün Kansak
Sözel Bildiri Oturumu 2

Oturum Başkanları: Yılmaz Başar, Esra Kazak, Selda Hançerli Törün

Nadir Bir Fungal Patojenin İncelenmesi: Klinik Saprochaete İzolatlarında Tür Ayrımı, Virülans ve Antifungal Duyarlılık
Beyzanur Kaşaltı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Klebsiella Pneumoniae Salgını: Araştırma ve Kontrol Önlemleri
Melis Deniz

Merkez Mikoloji Laboratuvarı Yüzeyel Mikoz Etkenlerinin Değerlendirilmesi
Deniz Turan

Nanopartikül Lipozomal Ajanın Dirençli Bakterilere Karşı Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Özlem Işık

COVID-19 Pnömonisinde Ferritin/prokalsitonin Oranının Prognostik Rolü
Arzu Şenol

Diabetik Ayak Enfeksiyonunda Etken Mikroorganizmalar ve Wagner Sınıflaması
Arzu Şenol
Poster Bildiri Oturumu 1

Oturum Başkanları: Halil Özdemir, Fadile Yıldız Zeyrek

Üropatojen Escherichia Coli İzolatlarında Temosilinin İn Vitro Etkinliğinin ve ST131 Klonunun Varlığının Araştırılması
Yeliz Tanrıverdi Çaycı

Acinetobacter İzolatlarında Plazmid Aracılı Kinolon Direnç Genlerinin Araştırılması
Yeliz Tanrıverdi Çaycı

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Enterobacterales Türlerinin 2016-2021 Yılları Arasındaki Antimikrobiyal Duyarlılıklarının İncelenmesi
Yeliz Tanrıverdi Çaycı

Tüberküloz Laboratuvarımıza Gönderilen QuantiFERON®-TB Gold Plus Test Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Yeliz Tanrıverdi Çaycı
Poster Bildiri Oturumu 2

Oturum Başkanları: Orhan Cem Aktepe, Yeşim Yıldız

İntrakraniyal Kitle Tanısyla Opere Edilen ve Tüberküloz Apsesi Tanısı Alan HIV Olgusu
Şenol Çomoğlu

Üçüncü Basmak Bir Üniversite Hastanesinin Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalına Bağlı Çocuk Sağlığı İzlemi ve Aşı Polikliniğine Başvuran Olgulara Ulusal Takvime Ek Aşı Uygulama Oranları

Zeynep Gizem Ergün Özdel
19:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 - 22:00 Konferans 5
Hava Kirliliğinin Sağlığa Etkisi

Oturum Başkanı: Mustafa Hacımustafaoğlu

Konuşmacı:
Nihat Sapan

28 Ekim 2022 - CUMA
Zakkum Salonu
08:00 - 08:45 Kahvaltılı Oturum 2
MIS-C mi?
Selda Hançerli Törün
08:45 - 09:00 Kahve Arası
Manolya Salonu
09:00 - 10:30 Panel 6 - Manolya Salonu
Editörler Tartışıyor: Bilimsel Makalenin Yolculuğu

Oturum Başkanları: Murat Akova, Özgen Eser

Konuşmacılar:
Hakem Yazardan Ne Bekler? İyi Yazarlık Uygulamaları, Yüksek İmpakt Faktörlü Dergilerde Yayın Yapma
Murat Akova

Editör Hakemden Ne Bekler: İyi Hakemlik Uygulamaları, Sorunlar, Çözüm Önerileri
Özgen Eser

Yazar Dergiden Ne Bekler? Dergi Seçimi, Predatör Dergiler, Değerlendirme Süreci
Dolunay Gülmez
10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:30 Konferans 6
Biyolojik Ajan Kullanımı ve Viral Hepatit Yönetimi

Oturum Başkanı: Esin Şenol

Konuşmacı:
Süda Tekin
11:30 - 12:30
Uydu Sempozyumu

Moleküler Hızlı Testlerin Yoğun Bakım Tedavisindeki Yeri

Tuğhan Utku

12:30 - 13:30 Kahve Arası
Manolya Salonu Zeytin Salonu
13:30 - 14:30 Mini Panel 3
Tüberkülozun Yeni Yüzü

Oturum Başkanı: Abdullah Sayıner

Konuşmacılar:
Olgularla Akciğer Dışı Tüberküloz
Ali Mert

Olgularla Akciğer Tüberkülozu
Abdullah Sayıner
Mini Panel 4
Günümüzde Sifiliz

Oturum Başkanları: Mustafa Hacımustafaoğlu, Pınar Zarakolu

Konuşmacılar:
Erişkin / Gebede Sifiliz ve Yönetimi
Esra Kazak

Konjenital Sifiliz ve Yönetimi
Selda Hançerli Törün
14:30- 15:30 Mini Panel 5
HPV ve Zona Aşıları

Oturum Başkanı: Ener Çağrı Dinleyici

Konuşmacılar:
HPV Aşıları: Ener Çağrı Dinleyici
Zona Aşıları: Alpay Azap
Mini Panel 6
Olgularla Diyabetik Ayak Enfeksiyonları Yönetimi

Oturum Başkanı: Ahmet Dinççağ

Konuşmacılar:
Neşe Saltoğlu
Selçuk Baktıroğlu
Nevin Dinççağ
15:30 - 15:45 KAHVE ARASI
15:45 - 16:45 Mini Panel 7
Mikrobiyolojik Tanıda Yeni Ufuklar

Oturum Başkanı: Sebahat Aksaray

Konuşmacılar:
Mikrobiyolojik Tanının Dünü, Bugünü, Geleceği
Barış Otlu

Moleküler Tanıda Panel Tabanlı Sendromik Testler
Arzu Sayıner
Mini Panel 8
Çocuklarda Antimikrobiyal Profilaksinin Akılcı Kullanımı

Oturum Başkanları: Nurşen Belet, Anıl Aktaş Tapısız

Konuşmacılar:
Antibakteriyel: Nurşen Belet

Antiviral: Halil Özdemir
16:45 - 18:00 Sözel Bildiri Oturumu 3

Oturum Başkanları: Nezahat Gürler, Mustafa Tireli, Dolunay Gülmez

Hematolojik Malignite ve Kök Hücre Nakil Alıcılarında İnvaziv Fungal Enfeksiyon Spektrumu ve Antifungal Kullanım Pratikleri
Yeşim Yıldız

COVID-19 Tanılı Çocuk Olguların Klinik ve Prognostik Bulgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
Fatma Dilşad Aksoy

MİS-C Tanısı ile Hastaneye Yatan Olgularımızın Retrospektif İncelenmesi
Fatma Dilşad Aksoy

COVID-19 ile Enfekte Hastalarda Kandidemi Risk Analizi ve Mortaliteye Etkisi
Arzu İrvem

COVID-19 Enfeksiyonlu Hastalarda İdrar Organik Asit ve Amino Asit Profilinin Araştırılması
Arzu İrvem

Karbapenem Dirençli K. Pneumoniae Bakteriyemisi Olan Hastalarda Mortalite İlişkili Risk Faktörleri
Pınar Aysert Yıldız
Sözel Bildiri Oturumu 4

Oturum Başkanları: Yılmaz Başar, Esra Kazak, Selda Hançerli Törün

Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Çocuklarda GBSL Pozitif Enfeksiyonun Erken Dönemde Ayırt Edilmesinde Crp/Albümin Oranının Kullanılması ve Üreyen Üropatojenler ile Antibiyotik Dirençleri Dağılımı
Aylin Gençler

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Panrezistan Acinetobacter Baumannii Enfeksiyonları
İrem Ceren Erbaş

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde StenotrophomonasMaltophilia’ya Bağlı Yalancı Enfeksiyon Vaka Serisi
Burcu Ceylan Cura Yayla

COVID-19; Çocuklarda Antiviral Tedavi?
Nursel Kara Ulu

Bir Üniversite Hastanesine Başvurmuş Erişkin Bireylerde Kızamık, Kızamıkçık ve Kabakulak Seroprevalansı: 2014-2020
Kutay Sarsar

Akut Ürtikerli Hastalarda Bağırsak Mikrobiyotası
Aysel Şixammadova

Mide Biyopsi Örneklerinden Helicobacter Pylori'nin Kültür Yöntemi ile Tespiti Ve Antimikrobiyal Direncinin Araştırılması
Duygu Perçin Renders
Poster Bildiri Oturumu 3

Oturum Başkanları: Halil Özdemir, Fadile Yıldız Zeyrek

Karbapenem Dirençli Enterobacterıaceae İzolatlarının İmipenem, Meropenem Dirençlerinin Vitek2 Compakt,Gradient DifüzyonTest ve Karbapenem İnaktivasyon Metodu Sonuçları ile Karşılaştırılması
Yeliz Tanrıverdi Çaycı

Klebsiella Pneumoniae İzolatlarında Fenotipik Yöntemlerle Meropenem Direncinin Belirlenmesi
Yeliz Tanrıverdi Çaycı

Enfektif Endokardit Şüpheli Hastaların Kan Kültülerinde Üreyen Etkenlerinin Değerlendirilmesi
Yeliz Tanrıverdi Çaycı

Piperazin Yapısı İçeren Yeni Azol Grubu Bileşiklerin Toksisitelerinin ve In Vitro Antifungal Aktivitelerinin Ön Değerlendirmesi
Dolunay Gülmez
Poster Bildiri Oturumu 4

Oturum Başkanları: Orhan Cem Aktepe, Yeşim Yıldız

İstanbul’da Bir Şehir Hastanesinde Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Patojenler ve Antibiyotik Direnç Profillerinin Değerlendirilmesi
Merve Özmen

Pediyatrik Hastalardan İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının Antibiyotik Direnç Oranlarının Araştırılması: 5 Yıllık Analiz
Merve Özmen

İstanbul’da Bir Şehir Hastanesinde İzole Edilen Üriner Sistem Patojenleri ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi
Merve Özmen
19:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
29 Ekim 2022 - CUMARTESİ
Zakkum Salonu
08:00 - 08:45 Kahvaltılı Oturum 3

Akut Faz Reaktanları:
Fadile Yıldız Zeyrek (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti )
08:45 - 09:00 Kahve Arası
Manolya Salonu
09:00 - 09:45 Konferans 7
Antibiyoterapi Sürelerini Kısaltabilir miyiz?

Oturum Başkanı: Derya Aydın

Konuşmacı: Halit Özsüt
09:45 - 10:30 Konferans 8
Risk Grubunda Aşı Takvimi: Vaka Örnekli Yaklaşım

Oturum Başkanı: Ayper Somer

Konuşmacı: Mustafa Hacımustafaoğlu
10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45-11:30 Konferans 9
COVID-19 Pandemisi: Alınan Dersler ve Gelecek Pandemilere Hazırlık:

Oturum Başkanı: Sercan Ulusoy

Konuşmacı:
Recep Öztürk
11:30-12:30 Mini Panel 9
Risk Grubunda Pnömokok Aşılaması

Oturum Başkanı: Nezahat Gürler

Konuşmacılar:
Çocukta: Mehmet Ceyhan
Erişkinde: Murat Akova
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 Panel 7
COVID-19 Mikrobiyatımızı Nasıl Değiştirdi?

Oturum Başkanı: Ener Çağrı Dinleyici

Konuşmacılar:
Mikrobiyotamız Nasıl Değişti?
Ener Çağrı Dinleyici

Mikrobiyota Modifikasyonu
Ayper Somer
Manolya Salonu Zeytin Salonu
14:45-15:30 Konferans 10
COVID-19 Pandemisi Çocuk Aşılamasını Nasıl Etkiledi?

Oturum Başkanı: Ergin Çiftçi

Konuşmacı:
Ayper Somer
Nobel Oturumu

Konuşmacılar:
Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülleri
Tansu Salman


2022 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü
Emin Kansu
15:30-15:45 KAHVE ARASI
15:45-16:45 Konferans 11
Antifungal Direnç Nereye Gidiyor: Ülke Verilerimizde Güncel Durum

Oturum Başkanı: Sebahat Aksaray

Konuşmacı:
Sevtap Arıkan Akdağlı
16:45-17:45 Mini Panel 10
COVID-19 Pandemisinde Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Küf ve Maya Enfeksiyonları

Oturum Başkanı: Derya Aydın

Konuşmacılar:
Klinik Bakış: Zekaver Odabaşı

Laboratuvar Bakış: Dolunay Gülmez
Mini Panel 11
Olgularla COVID-19

Oturum Başkanları: Volkan Korten, Anıl Aktaş Tapısız

Konuşmacılar:
Çocukta: Ergin Çiftçi
Erişkinde: Pınar Aysert Yıldız
19:00-21:30 AKŞAM YEMEĞİ
30 Ekim 2022 - PAZAR
Manolya Salonu
10:00-11:00 Sözel Bildiri Oturumu 5

Oturum Başkanları: Sebahat Aksaray, Derya Aydın
11:00-12:00 Sözel Bildiri Oturumu 6

Oturum Başkanları: Tutku Soyer, Anıl Aktaş Tapısız
12:00 - 13:00 Genel Değerlendirme ve Kapanış